De Nieuwe Pilserij

entree



Grand Café
   
De Nieuwe Pilserij  |  Gravenstraat 10   |  1012 NM  Amsterdam  |  denieuwepilserij@hotmail.com   |  +31 020 772 91 97